Opinie o Nas

1. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy www.wygodne-spanie.com.pl zwany dalej „wygodne-spanie”
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego wygodne-spanie  jest Dariusz Owczarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Dariusz Owczarek ul Jana Pawła II 49/47 nip 8271219298 , zwany administratorem danych osobowych i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH  sklepu, podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych a także informuje o prawach osób, których dane są przetwarzane i wskazuje informacje na temat plików cookie i narzędzi analityczno-marketingowych wykorzystywanych przez sklep internetowy.

3 Podanie danych osobowych, zgoda na ich przetwarzanie a także dokonywanie zamówień w sklepie internetowym wygodne-spanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w takim celu i zakresie, na jaki Usługobiorca czy klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Usługobiorca lub Klient nie poda nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety jako sklep nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

4 Dane osobowe w Sklepie Internetowym wygodne-spanie przetwarzane są przez ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE